Deklaracja 1 Majowa WFTU 2012: Bogactwo należy do tych, którzy je wytwarzają!


Plakat 1 Majowy WFTU 2012Światowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU) kieruje braterskie pozdrowienia do wszystkich pracujących kobiet i mężczyzn na całym świecie. 1 Maja to dzień, który przypomina nam o niezastąpionej roli społecznej w produkcji całego bogactwa na świecie. 1 Maja to dzień, który przypomina nam o niezwyciężonej sile, jaką jedność klasowa dostarcza nam, aby móc zmienić świat według naszych potrzeb i możliwości. W świat dobrobytu, pokoju i braterskiej solidarności. Jedyną przeszkodą stojącą na drodze tego postępu jest pasożytnicza działalność monopoli. Dla swego zysku drapieżnie eksploatują zasoby tworzące bogactwa kosztem całych narodów i środowiska naturalnego.

W czasach kryzysów kapitalizmu, zwłaszcza w tak głębokim i jednocześnie zsynchronizowanym w jedno jak ten, przed którym stoimy obecnie, intensyfikuje się rywalizacja pomiędzy mocarstwami imperialistycznymi, a ich pożądanie większej ilości sfer wpływów, kontroli nad zasobami tworzącymi bogactwo, większych rynków zbytu i tańszej siły roboczej jest coraz bardziej wszechobecne i natarczywe. Stają się one coraz bardziej bezwzględnymi na drodze walki konkurencyjnej. Rozprzestrzenia się ogień imperialistycznych wojen i konfliktów spowodowanych przez imperialistyczne interwencje. Rywalizacja pomiędzy mocarstwami kapitalistycznymi rodzi wojny i konflikty.

Wpływ tego na życie ludzi jest dramatyczny:

  • 16% globalnej populacji jest niedożywiona.
  • Stale wzrasta bezrobocie.
  • 1 na 6 osób w skali ogólnoświatowej nie ma dostępu do odpowiednio czystej wody.
  • Ponad 100 milionów ludzi jest bezdomnych. Miliony żyją w slumsach. Setki milionów ludzi żyje w wynajmowanych mieszkaniach lub spłaca nieznośnie wysokie pożyczki w celu uzyskania własnego domu.
  • 920 milionów ludzi pozostaje analfabetami.
  • 8,1 miliona dzieci umarło w 2009 roku zanim skończyło 5 rok życia.
  • Każdego roku około 2,1 miliona ludzi na świecie umiera z powodu chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia.
  • Sukcesywnie osłabia się i atakuje prawa pracownicze do godnej wysokości podstawowego wynagrodzenia, do ubezpieczeń społecznych, do bezpłatnych i dobrych jakościowo usług publicznych (takich jak edukacja, służba zdrowia, transport, energia elektryczna).
  • Atakuje się swobody do zrzeszania się i w ogólności wolności związkowe.
  • Związkowcy są mordowani, więzieni, zwalniani z pracy.

Z drugiej zaś strony, kapitalistyczne zyski ciągle wzrastają lub pozostają zdecydowanie wysokie. W 2010 roku, w środku kapitalistycznego kryzysu, 50 bardziej rentownych przedsiębiorstw zarobiło zyski w wysokości ponad 715 miliardów dolarów.

Ta rzeczywistość zmusza nas, pracowników na całym świecie, do zwarcia szeregów i do bojowego kontrataku przeciwko kapitalistycznemu wyzyskowi i barbarzyństwu, na rzecz spełnienia współczesnych podstawowych potrzeb i na rzecz świata bez wyzysku człowieka przez człowieka.

3 października 2012 r., w Międzynarodowy Dzień Działań 2012, będziemy w kilkudziesięciu krajach na pięciu kontynentach walczyć ramię w ramię poprzez strajki, demonstracje, mobilizacje, i inne formy działalności, aby przyczynić się do zakończenia drapieżnego wyzysku ze strony międzynarodowych korporacji, do realizacji żądań o nasze prawo do żywności, czystej wody, mieszkań, leków, edukacji oraz transportu i bezpłatnych usług publicznych o dobrej jakości dla wszystkich.

Świat bez robotników jest niemożliwy,
Świat bez kapitalistów jest konieczny!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *