XVI Kongresie WFTU za nami! Czas na wytrwałą pracę


XVI Kongres WFTUXVI Światowy Kongres Związków Zawodowych, odbywający się w dniach 6-10 kwietnia 2011 r. w Atenach, zakończył się sukcesem.

W imieniu wszystkich uczestników XVI Światowego Kongresu Związków Zawodowych przekazujemy gorące, bojowe pozdrowienia dla międzynarodowej klasy robotniczej. Wielki sukces XVI Światowego Kongresu Związków Zawodowych stawia przed nami wszystkimi nowe, wielkie i trudne obowiązki.

Kongres przebiegł w atmosferze entuzjazmu i bojowości, a rozpoczął się Ceremonią Otwarcia, w której wzięło udział 828 przedstawicieli ze 101 państw świata na czele 4.000 greckich ludzi pracy.

Podczas 4 dni prac Kongresu zabrało głos 115 mówców z pięciu kontynentów i ze wszystkich sektorów gospodarki.

Zostały omówione wszystkie najbardziej palące, współczesne problemy dotyczące ludzi pracy, ubogich rolników, samozatrudnionych, młodzieży, kobiet, emerytów i bezrolnych. Zostały przegłosowane uchwały, które wzmacniają klasowo-zorientowany charakter Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) oraz które dają podstawę do wzmocnienia międzynarodowego ruchu związkowego.

Otrzymaliśmy okolicznościowe życzenia od sekretarza generalnego ONZ, Ban Ki-moona, i od wielu przywódców państw.

Podczas dni Kongresu odbywały się, z bardzo licznym udziałem zainteresowanych, Spotkania poszczególnych Regionów, a także Spotkania Młodzieży i Pracujących Kobiet.

Kongres przyjął ważne poprawki do Konstytucji (Statutu) WFTU, jak również wybrał w głosowaniu tajnym skład nowego kierownictwa.

598 przedstawicieli i 213 obserwatorów (łącznie 811 osób) uczestniczyło w wyborach nowej Rady Prezydialnej. Rada Prezydialna liczy teraz 40 członków, z których 24 osoby są nowymi członkami tego organu.

Wszyscy, którzy uczestniczyli w XVI Światowym Kongresie Związków Zawodowych ocenili, że był to historyczny i klaso-zorientowany Kongres – zarówno ze względu na rekordową ilość uczestników, jak również ze względu na podjęte na nim Uchwały i ich demokratyczne – otwarte procedowanie. Jednocześnie, panował jednomyślny optymizm, że klasa robotnicza i jej sojusznicy są przyszłością świata.

Wszystkie Kongresowe materiały zostaną wkrótce opublikowane i rozesłane do członków i sympatyków WFTU.

Wreszcie, w imieniu wszystkich uczestników, chcemy podziękować greckiemu związkowi zawodowemu P.A.ME. za zorganizowanie z wielkim sukcesem tego wyjątkowego międzynarodowego związkowego wydarzenia.

Wszyscy z nas, tworzący nowe przywództwo WFTU, jesteśmy świadomi ciężkich obowiązków i odpowiedzialności, których się podjęliśmy. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiadały one nowym, podniesionym na wyższy poziom, powinnościom.

Sekretariat WFTU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *