Jeszcze w 100 lat od swojego wybuchu, Rewolucja Październikowa stanowi punkt odniesienia dla samookreślenia się różnych tendencji na lewicy. Dla jednych jest ona początkiem nowej epoki, wydarzeniem, które otworzyło drogę dla władzy proletariatu, rozpoczynając pierwszą po Komunie Paryskiej próbę budowy socjalizmu. Dla innych jest to początek autorytarnej drogi, która w […]

APEL KOMITETU OBCHODÓW 100. ROCZNICY REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ


Organizacje klasowych związków zawodowych z Europy i wszyscy przyjaciele Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) potępiają hipokryzję Unii Europejskiej i rządów państw członkowskich UE, która stanowi prowokację wobec wszystkich uchodźców i wobec klasy robotniczej Europy. Unia Europejska, Stany Zjednoczone Ameryki i NATO, które powodują imperialistyczne wojny, teraz wyrażają słowa współczucia dla […]

Działania związków zawodowych przeciwko polityce antyuchodźcowej Unii Europejskiej


Po dynamicznym strajku nauczycieli w Kenii, Sąd Najwyższy tego kraju uznał ich postulaty za słuszne i nakazał podwyżkę wynagrodzeń w wysokości co najmniej 50%. Z jednej strony rząd kenijski kwestionuje orzeczenie sądu, a prezydent tego kraju, Uhuru Kenyatta, twierdzi, że byłoby to szkodliwe dla budżetu państwa. Dlatego też władze przystąpiły […]

Dynamiczna walka nauczycieli w KenjiŚwiatowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU) zdecydowanie potępia zamach wojskowy przeprowadzony w Burkina Faso i wyraża swą solidarność z ludnością i z klasą robotniczą tego kraju. Popieramy wezwanie do strajku generalnego federacji związków zawodowych i wzywamy robotników do przeciwstawienia się zamachowi. Wzywamy ludność Burkina Faso do kontynuowania walki celem obalenia zamachu przeprowadzonego […]

WFTU potępia zamach wojskowy w Burkina Faso


Światowa Federacja Związków Zawodowych Nauczycieli (FISE), organizacja członkowska WFTU (Światowej Federacji Związków Zawodowych), wita ponad 5000 nauczycieli ze szkół w Seattle, którzy w zeszłym tygodniu przeprowadzili dynamiczny strajk a obecnie podtrzymują swoje żądania podwyżki wynagrodzeń w związku z obecnymi kosztami życia, zmienionym systemem oceniania i wydłużeniem dnia szkolnego. FISE wspiera […]

Strajk nauczycieli w Seattle


W dniach 9-11 września br. w czeskiej Pradze odbyło się kolejne, okresowe posiedzenie Sekretariatu Europejskiego Biura Regionalnego Światowej Federacji Związków Zawodowych (EUROF-WFTU). Gospodarzem spotkania było Zrzeszenie Związków Zawodowych Czech, Moraw i Śląska (OSCMS).

Posiedzenie Sekretariatu EUROF w Pradze, Republika CzeskaŚwiatowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU) reprezentująca obecnie 92 miliony robotników ze 126 krajów przekazuje swoje braterskie pozdrowienie i obejmuje swą solidarnością 73 górników prywatyzowanej kopalni Santa Ana w Chile, którzy 700 metrów pod ziemią prowadzą strajk w słusznej sprawie. WFTU dołącza swój głos do pracowników i wraz z nimi żąda […]

Chile: Solidaryzm WFTU z górnikami w Santa Ana


8 sierpnia br. pracownicy portowi w Sydney i Brisbane rozpoczęli strajk po tym, jak blisko 100 ich kolegów i koleżanek zostało wyrzuconych z pracy za pośrednictwem e-maila i wiadomości tekstowych sms wysłanych w czwartkowy wieczorów. W wiadomościach tych zatrudniająca ich firma tłumaczy przyczynę zwolnienia „trudną sytuacją”. Różne organizacje w Australii […]

Australia: WFTU solidaryzuje się ze zwolnionymi pracownikami portów Hutchison


Związek zawodowy „Żanartu”, członek Światowej Federacji Związków Zawodowych, wydał oświadczenie po decyzji sądu o uwolnieniu ostatnich dwóch pracowników naftowych w Żangaözen. „19 marca br. Sąd w Aktau postanowił warunkowo zwolnić ostatnich dwóch uwięzionych pracowników naftowych w Żangaözenie – Naryna Żarylgasynowa i Kanata Żusipbajewa, skazanych za udział w prawie ośmiomiesięcznym strajku […]

Kazachstan: Uwolniono ostatnich dwóch robotników naftowych w ŻangaözenŚwiatowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU) pozdrawia pracujące kobiety na całym świecie i potwierdza swoje zaangażowanie w walkę na rzecz rzeczywistej równości przeciwko wyzyskowi i kapitalistycznemu barbarzyństwu. Walkę zrzeszającą pracujących mężczyzn i kobiety pod sztandarami klasowo zorientowanych związków zawodowych. Przejmujemy prowadzenie walki od szwaczek i tkaczy z Nowego Jorku w 1857 […]

Pozdrowienia WFTU dla pracujących kobiet na całym świecie z okazji ...